Úkoly na týden 19. – 23. 10.

Zdravím všechny. Předpokládám, že úspěšně pracujete sami a že vám všechno jde hladce. Ještě celý příští týden budeme v ČJ opakovat Abecedu, Slovo, věta, písmeno a Pořádek slov.

V M jsme se domluvili, že pomalu začneme číselnou řadu do 100 a orientaci v ní. To jsou ty kartičky, které jsme si ukazovali, jak si je máte připravit. Přibude vám psaní, protože jsem na něj ve čtvrtek zapomněla a samozřejmě budeme pokračovat ve čtení.

Přeji pohodové učení, kdybyste něco nestíhali, dotáhnete vše o prázdninách ten další týden. A doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 sejdeme všichni v naší třídě a učení přes počítač ukončíme.

PO 19. 10.

M

 – PS 25 – opravím ve škole

Vyrobit karty do 100 – ve složce mají kartičku se třemi okýnky na 100 a jednu kartičku jako př. na desítky. Posílám i výkresy na tyto kartičky. Prosím, narýsujte dětem, vystřihnou a napíší sami (velkým, čitelným přes celou kartičku). 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jednotky 0 – 9 si vezmou ze složky s číslicemi.

Pak dnes jen skládat desítky 0, 10, … – 100 a zpět, pak zkusit zpaměti a stačí.

ČJ

A – Najdi ve složce lístek  – i slovo židle – rozstříhej, seřaď a nalep do S – 2 – poslat – Z

PV – Pořádek vět – podepsaný list – odstřihni pohádku

O Budulínkovi, rozstříhej jen na řádky (věty). – Někteří mají, viď Marťo a jiní. Do S – 2 napiš nadpis

O Budulínkovi a správně vlep. Šikovní – bude i obrázek? Poslat – Z

PS – 9, 10 opravím ve škole

ČT – 26 – jen zopakuj – název básně, autora, knihu, sloka, verš, rým – ústně

 

ÚT 20. 10.

M

PS – 26 – P – 30 minut max – opravím ve škole

Karty – zkuste podle diktátu skládat čísla: 20, 26, 83 …., pak až to půjde, slož: 3 desítky a 2 jednotky a pak složené číslo rozlož (levá ruka kartičku 30 a pravá ruka kartičku 2 a nahlas říkáš: číslo 32 se skládá ze 3 desítek a dvou jednotek), nebo 7 jednotek a 5 desítek – procvičuj

ČJ

P: PS 16/ žlutý rámeček – začíná: Když začíná … (Na žluté titulní stránce je holčička.) do S – 1 – Z

PV – Pořádek vět – podepsaný list – odstřihni pohádku

Červená Karkulka, rozstříhej jen na řádky (věty) –

do S – 2 napiš nadpis a správně vlep. Můžeš vylepšit obrázkem. – Z

ČT – 27 – čti

 

ST 21. 10.

M

G – PS 24 – ve škole

L – volný list v obálce – str. 23 – ve škole

Karty – desetiminutovka podle včerejška

 

ČJ

A: Abeceda A4 úzký pruh – 1. slovo hřiště – jen rozstříhat a skládat – pětiminutovka – už bez podpory abecedy – poslat – S

PS – Pořádej slov – malá čtvrtka papíru – 1. řádek – jsem Naučila se básničku … – Každý řádek jedna věta. – rozstříhat na slova – postupně po řádcích, složit větu a vlepit do S – 2 – Z

ČT

Str. 28 -přečti

ČT 22. 10.

M

PS 27 – opravím až ve škole

L – volný list v obálce – str. 24, 25 – opravím ve škole

ČJ

P: PS 15/žlutý rámeček – Mezi kolejemi … – do S 1 – Z

PS – Pořádej slov – malá čtvrtka papíru – 1. řádek kameni. Zelená … Každý řádek jedna věta. – rozstříhat na slova – postupně po řádcích, složit větu a vlepit do

 S – 2 – Z

ČT

Str. 29 – čti

PÁ 23. 10.

PS

Str. 11, 12

G – PS 28 – překresli

L  – volný list v obálce – str. 26, 27 – opravím ve škole

ČJ

SV – Pořádek vět – Slavnostní stolování – vlepit do S – 2