Pololetí je za námi

Vážení rodiče,

dnešní datum je dnem, kdy žáci dostávají svůj pololetní výpis z vysvědčení. Domů si ho však odnesou jen žáci 1. a 2. třídy. Na ty ostatní čeká ve škole, až se budou moci vrátit do školních lavic. Rodičům 3.- 4. ročníku byl sken výpisu zaslán emailem, ostatní mohou hodnocení vidět v Bakalářích v záložce klasifikace – pololetní klasifikace.

První pololetí bylo svým způsobem náročné pro všechny: děti, rodiče i učitele. Musím však vyslovit pochvalu všem dětem za jejich snahu i práci při online výuce. Snažili jsme se proto ocenit jejich zapojení v hodinách, jejich samostatnou práci, ochotu a chuť se učit. Třídní učitelé zhodnotili práci vašich dětí přímo v hodinách. Někteří žáci přiznali, že se pokusí svůj přístup zlepšit. My všichni je v tom budeme podporovat. Již dlouho jsou doma sami bez přímého kontaktu se svými spolužáky a učiteli. Jedinou blízkou oporu mají ve vás, rodičích.

Chtěla bych vám všem poděkovat za nelehkou práci, které si velice vážím a věřím, že vám vaše děti budou přinášet hlavně radost.

Yvetta Kunzová, ředitelka školy