Chraňme přírodu

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, v rámci kterého budeme sbírat použité baterie. Sběr bude probíhat na třech místech: vrátnice ZŠ, MŠ nad zámkem a MŠ v budově základní školy. Na výše uvedených místech potkáte zeleného žabáka popř. zelenou krabici, do které baterie hodíte. Sběr bude probíhat po celý školní rok 2019/2020. Děkujeme, že jste ohleduplní k životnímu prostředí.

koordinátor EVVO: Eva Dohnalová Šimečková