Výstava drobného zvířectva

Pátek 4. října byl nejen Mezinárodním dnem zvířat, ale také dnem, kdy již tradičně děti z naší mateřské i základní školy navštívily výstavu drobného zvířectva v bývalém vojenském areálu. V letošním roce bylo vystaveno 180 kusů králíků, 45 voliér drůbeže a téměř 100 kusů holubů. Mladší děti provedly již zkušené žákyně osmého ročníku, seznámily je s některými plemeny zvířat. V odpoledních hodinách se uskutečnilo posuzování.  V sobotu se tradičně konalo setkání mladých chovatelů, kdy si nejen děti, ale i zvídaví dospělí vyzkoušeli přírodovědné aktivity. Foto

Jana Boháčová