Úkoly na pondělí- středu 6. – 8. 4. 2020

Pondělí

Matematika

 • V učebnici na straně 94 si ve cvičení 1 a 5 zopakuj, co už víš o jednotkách délky.
 • Do školního sešitu vypracuj cvičení 2 a 3.

Přírodověda

 • Přečti si v učebnici na straně 40 a 41 učivo Živočichové našich polí, část o tažných a stálých ptácích.
 • Přečti si také části označené zeleným Z (zajímavosti).
 • Ústně odpověz na otázky, označené žlutými otazníky.
 • Ústně popiš rozdíly mezi samicí koroptve a bažanta.

Zapiš si do sešitu a nauč se:

Živočichové našich polí

Polní živočichové jsou zbarveni tak, že splývají se svým okolím. Zbarvení je chrání před útoky nepřátel.

Tažní ptáci (skřivan polní)

Odlétají na podzim na jih do teplejších krajů. Živí se hlavně hmyzem.

Stálí ptáci (káně lesní, poštolka obecná, koroptev polní, bažant obecný)

Přezimují u nás, protože i v zimě najdou potravu. Živí se především semeny. Draví ptáci loví také hraboše a hlodavce.

Pokud budeš chtít, jednoho z polních ptáků můžeš do sešitu namalovat.

Český jazyk

 • Učebnice str. 82, cv. 9 JČ školní, pokud půjde, pošlete na email romana.nemcova@zs-staravesno.cz. Díky.
 • Učebnice str. 83, cv. 3, ústně.
 • Sloh – přepiš do sešitu žlutou tabulku VYPRÁVĚNÍ, přečti články Michal, Lenka a odpověz na otázku 1a) do sešitu slohu, prosím poslat na email.

 

Úterý

Matematika

 • Zopakuj si v učebnici na straně 95 ve cvičení 1 jednotky hmotnosti.
 • Do sešitu překresli tabulky a) a b) ve cvičení 2 a vypočítej je.

Angličtina

Do sešitu Vocabulary zapiš slovíčka Unit 19 ze strany 51 a začni se je postupně učit.

in the mountains [in d mauntins] na horách
on the beach [on d bíč] na pláži
goggles [goglz] brýle (lyžařské, potápěčské)
anorak [enorek] větrovka
swimming trunks [swimin tranks] pánské plavky
sunglasses [sanglasiz] sluneční brýle
baseball cap [bejzbol kep] baseballová čepice
gloves [glavz] rukavice
woolly hat [wuli het] kulich
ski boots [ski buts] lyžařské boty
flippers [flipez] ploutve
snorkel [snókl] šnorchl
France [fráns] Francie
Spain [spein] Španělsko

 

 • Přečti si v učebnici na straně 51 cvičení 5 o skotském kiltu.
 • V pracovním sešitě na straně 50 vypracuj cvičení 1.

Výtvarná výchova

Namaluj obrázek s velikonoční tématikou.

 

Středa

Český jazyk

 • Do sešitu školního přepiš žlutou tabulku na str. 87 (nauč se); str. 87, ústně cv. 1
 • 84, cv. 9 – prosím poslat.

Čtvrtek, pátek, pondělí – užijte si Velikonoc.

Milí rodiče, buďte trpěliví, dovolte dětem počítače (ač to nerada píšu), ale nyní jsou nutné, využívejte UčiTelka na ČT 1, on-line cvičení, youtube, pokud si zadáte vy, děti, najdete spoustu cvičení na procvičování, zejména on – line cvičení znají děti za školních lavic. Zdraví Romana Němcová.

Vlastivěda

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=14

 • V čítance si přečti text o Bořivojovi I. na straně 105 a ilustrovanou pověst Kníže Václav na straně 106-107.
 • Zjisti, kde je v Praze umístěna socha sv. Václava na koni a prohlédni si, jak socha vypadá (využij internet).
 • Na mapě najdi Starou Boleslav, kde byl zavražděn sv. Václav (můžeš využít například mapy.cz).

Zapiš si do sešitu a nauč se:

Český stát za vlády Přemyslovců

Rod Přemyslovců vládl v Čechách od 10. století, jejich sídlem se stal Pražský hrad.

Prvním přemyslovským knížetem byl Bořivoj, který s manželkou Ludmilou zakládal kostely a šířil křesťanství.

Kníže Václav byl vnuk Bořivoje a Ludmily. Byl vzdělaný, podporoval mír a šířil křesťanství. Zavraždil ho jeho bratr Boleslav I. Ukrutný. Po smrti byl Václav prohlášen za svatého a stal se z něj patron naší země. Svatého Václava si připomínáme státním svátkem 28. září.

Sv. Václavovi byla zasvěcena svatováclavská koruna, kterou později nosili čeští králové. Zkus na internetu najít, jak vypadá a namaluj ji do sešitu.