Úkoly na dny  14. 4.  – 17. 4.  2020

Úterý

ČJ – str. 97/1 – přečti si, prohlédni si věty v podmiňovacím způsobu, zapiš do sešitu žlutý a modrý rámeček

AJ – Uč. str. 57, napiš a nauč se slovíčka 21. lekce
M – str.106/6, str. 107/13, 14
VL – koukni se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=pw84gNaGpGA; Přečti si str. 45

Středa

Sloh – str.111 ústně, přečti si téma Popis pracovního postupu cv. 2, 3, žlutý rámeček opiš do sešitu Čj – Š

ČT – pokračuj v mimočítankové četbě

M – str. 108/1, 4 (pouze zapiš, neukazuj na ose), 5, 6

Í – vypracuj pracovní list – bude hodnocen, pošli mailem

pracovní list – word                        pracovní list – pdf

 

Čtvrtek

Čj – str. 97/2 ústně, opiš do sešitu a nauč se oranžový rámeček

M str.108/ 10, 11 (písemně)

VL- Do sešitu na novou stránku si napiš pěkný nadpis Evropa a pod něj napiš podle mapky a legendy ze str.45 státy východní, severní, jižní, západní a jihovýchodní Evropy. Pokus se o pěkný barevný zápis ????

 

Pátek

Čj – str. 97/3 do sešitu napiš podle zadání, pomoz si žlutým rámečkem na str. 97

M přečti si str. 105

Aj – přečti si v Uč. str. 56 /1, jde o budoucí čas vyjádřený vazbou be going to – používá se pro naplánovaný děj v budoucnosti

  • tvoření je velmi jednoduché:

I´m going to swim in the sea. Já budu plavat v moři..

You´re going to swim in the sea. Ty ( Vy ) budeš ( budete ) plavat v moři.

He´s going to swim in the sea. On bude plavat v moři.

She´s going to swim in the sea. Ona bude plavat v moři.

It´s going to swim in the sea. Ono bude plavat v moři.

We´re going to swim in the sea. My budeme plavat v moři.

They´re going to swim in the sea. Oni budou plavat v moři.

 

PŘ – přečti si str. 64