Úkoly na 14. 4.-17. 4.

Úterý

Matematika

 • Na straně 97 si ve cvičení 1 připomeň jednotky objemu. Do školního sešitu vypracuj cvičení 2.
 • Na zopakování písemného násobení vypočítej do školního sešitu cvičení 8 na straně 97.

Angličtina

Zapiš a nauč se velikonoční slovní zásobu na straně 63.

between [bitwín] mezi
daffodil [defodil] narcis
bench [benč] lavička
grass [grás] tráva
Easter [íste] Velikonoce
Easter egg [íste eg] velikonoční vajíčko
Easter bunny [íste bani] velikonoční zajíček
Plaited willow cane [pleitid wileu kein] pomlázka (karabáč)
vase [váz] váza
chick [čik] kuřátko
lamb [lemb] jehňátko
 • Procvič si ji na obrázcích na straně 62/1.
 • Přečti si o velikonočních zvycích na straně 62/3.
 • Doplň a vybarvi v pracovním sešitě cvičení 3 na straně 63.

Středa

Český jazyk

 1. Napište v množném čísle

Statný lev –

Kroužící lev –

Barevný motýl –

Letící jestřáb –

Mohutný sob –

Černý kos –

 1. Čtení – pokračujte ve čtení své oblíbení knihy

Matematika

 • Zopakuj si na straně 98 ve cvičení 1 jednotky času.
 • Do školního sešitu převeď cvičení 2 na straně 98.

Vlastivěda

Zapiš si do sešitu:

Další významní Přemyslovci:

Boleslav II. – nechal vyvraždit své soupeře, rod Slavníkovců

Oldřich a Božena

Břetislav a Jitka

Vratislav II. – první český král

 

Čtvrtek

Jazyk český

Doplň

V zoologické zahradě jsme pozorovali lv___, pštros___, medvěd___, páv___ a dikobraz___. Lenka se dorozumí s Ital___, Španěl___ a Rus___. Ve škole jsme četli pověst O králi Ječmínkov___. Dívali jsme se za letícími čáp___. V zahradě krásně zpívají kos___. Orl___ se hnali za holub___. Pestrobarevný motýl___ poletují nad květy. Kapitán nám vyprávěl o svém papouškov___. Krokodýl___ patří mezi plaz___.

Přírodověda

 • Zopakuj si tažné a stálé ptáky, které můžeš vidět na našich polích.
 • Přečti si v učebnici na stranách 41 a 42 o savcích, kteří žijí na poli. Projdi si zajímavosti a úkoly psané v textu menším písmem.
 • Nauč se poznat polní živočichy na obrázku na straně 36-37.

Geometrie

Podívej se na video, které vysvětluje, jak spočítáme obvod trojúhelníku.

Přečti si v učebnici na straně 96 cvičení 1 a 2.

Do sešitu z geometrie zapiš:

Obvod trojúhelníku vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran.

o = a + b + c

Načrtni a popiš žlutý trojúhelník ze cvičení 2.

Narýsuj tři libovolné trojúhelníky. Změř jejich strany a spočítej jejich obvody.

 

Pátek

Český jazyk

Napiš název a autora knihy, kterou nyní čteš.

Název knihy:

Autor:

Geometrie

 • Vypracuj cvičení 1 a 2 na straně 99, papíry si schovej do sešitu.
 • Do sešitu vypracuj cvičení 3 na straně 99. Osově souměrná písmena načrtni od ruky do sešitu a tužkou vyznač osu souměrnosti.

Angličtina

 • Zopakuj si velikonoční slovíčka.
 • Zopakuj si předložky in (v), on (na), under (pod), next to (vedle).
 • Prohlédni si obrázek ve cvičení 2 na straně 62. Ústně podle nápovědy pod obrázkem popiš, kde jsou na obrázku vajíčka (nezapomeň na jejich barvy).
 • Pročti si zelený rámeček na straně 63.

Pro připomenutí:

There is používáme, když říkáme, že někde je jedna věc (There is an egg).

There are používáme, pokud je někde více věcí (There are three eggs).

 • Nauč se slovíčka a zapiš si je do slovníčku Vocabulary:

At the top [et d top] v horní části

In the middle [in the midl] uprostřed

At the bottom [et d botm] ve spodní části

Egg hunt [eg hant] hledání vajíček

 • Přečti si věty v učebnici ve cvičení 2 na straně 64.
 • Ústně popiš vajíčka na straně 65/3. Nezapomeň začínat větu výrazem There is nebo There are.
 • V pracovním sešitě vypracuj na straně 62 cvičení 2, na straně 64 cvičení 2 a na straně 65 cvičení 4.