Úkoly 14. 4. – 17. 4. 2020

Úterý:
ČJ: – str 54 vypiš do sešitu slovní druhy (cv.1), naučit zpaměti, cv. 2 ústně, vypracuj si kartičky se slovními druhy, seřadit, říct i pozpátku
M: učebnice str 99/14 – 17 ústně, cv. 18 písemně
Prvouka:

Středa:
ČJ: navazujeme na učivo z 2. tř str. 55/1,2
M: str. 100/22, 23 ústně, 24 – písemně
AJ: – PS str 48/1, 4
PS – str 14

Čtvrtek:
ČJ: str 56/ 3,4 ústně, 5
Čt: čítanka str. 125 – 127 – přečti a vyprávěj ústně, o čem je příběh
M: str 100/25, 26 ústně, 27, 28 písemně
Prv: Učebnice str 49-50

Pátek:
ČJ: – str 56/5, 6 ústně. 7 písemně
Geo: procvičuj rýsování kružnice (jde jen o manipulaci s kružítkem, aby děti dokázaly jedním tahem udělat kružnice.
Prvouka: PS str 45, 46
AJ: – PS str 49/ 5, zopakovat slovíčka 16., 17., 18. lekce

Vaše paní učitelky