Úkoly na dny 20. 4. – 24. 4.  2020

Pondělí

Čj – str. 98/1 přečti si úryvek, do sešitu Čj – Š vypracuj úkoly e), f), g), i), j). U úkolu j) najdi alespoň 3 přídavná jména a urči jejich druh.

Aj – projdi si v učebnici zelený rámeček 56/2, přepiš jej do sešitu Vocabulary, vypracuj v pracovním sešitě 56/1 podle následujícího vzoru: obr. 1 sleep in a tent, dále tedy použij sloveso z 1. řádku a doplň vhodné slovo z 2. řádku podle obrázku

Čt – přečti si znovu úryvek v uč. Čj 98/1, vypracuj do sešitu úkoly a), b), c)

M str. 109/15, 16(pozorně čti zadání, pro některé může být záludná)

        str. 109/17

Úterý

ČJ – procvič si tvary podmiňovacího způsobu na těchto stránkách

http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-5/cesky-jazyk-5/slovesa-podminovaci-zpusob/

AJ procvič si budoucí čas pomocí vazby : be going to, nezapomeň, že be se časuje, to znamená, že musíš použít místo be – am, is, are a pak následuje going to + sloveso, dále zbytek věty

pokus se vypracovat v pracovním sešitě 56/2

M – na těchto odkazech si vyzkoušej své matematické umění

       https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e970efd623a0

       https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e970f51e19df

       https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e970f5224890

       https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e970f523b30f

VL Vypracuj pracovní list  Evropa– můžeš napsat číslo a název státu do sešitu nebo na papír, který vložíš do sešitu.

Středa

Sloh –  přečti si znovu úryvek v uč. Čj 98/1, vypracuj do sešitu úkol d)

ČT pokračuj v mimočítankové četbě, nezapomeň na splnění čtenářské karty

M str. 111/1,2,4,5

PŘÍ zapiš si do sešitu a nauč se:

Smyslová soustava 

  • smyslovými orgány vnímáme podněty z prostředí 
  • zrak: vnímáme světlo, barvy, tvary a pohyb 
  • čich: vnímáme pach, vůni ( čichové buňky jsou v dutině nosní a nosohltanu ) 
  • sluch: vnímáme zvuk, pohyb (vnější ucho, střední ucho, vnitřní ucho, boltec, bubínek, hlemýžď, ústrojí rovnováhy )
  • hmat: hmatová tělíska ( tlak, teplo, chlad ) 
  • chuť: chuťové pohárky, 4 chutě – slaná, sladká, kyselá, hořká 

Čtvrtek

Čj – str. 98/2, vypracuj do sešitu podle zadání, úkol 98/2a) vypracuj pouze ústně

M str. 111/7,8

VL – Vyhledej informace a zajímavosti z internetu nebo učebnice o některých hlavních městech Evropy, můžeš použít vzor:

Evropské státy a města 

Město: ……………………………………………. Stát: ……………………………………

Sousední státy: ………………………………………………………………………………

Poloha: …………………………………………………………………………………………

Počet obyvatel: ………………………………

Zajímavosti: ………………………………………………………………………….

Zapiš do sešitu alespoň 4 města a doplň je nějakým hezkým obrázkem ????

 

Pátek

Čj – str. 99/3 doplň i, í, y, ý, a cvičení napiš do sešitu. Nevypracovávej úkoly, a), b)

M Do sešitu geometrie nadpis KRYCHLE ze str. 105 opiš 4 růžové věty. Pak ze str. 110 opiš růžovou větu Povrch krychle je … a opiš vzoreček.

Dále vypracuj str.110/2 a) b).

 Aj – přečti si v uč. 57/3 úvodní text o Aleně. Vyber si jedno z dalších dětí a napiš na papír podobné věty. Pošli mailem, bude hodnoceno.

PŘÍ – přečti si str. 65