Úkoly 20. – 24. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu spočítej v učebnici 101/5, 6, 8

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 17, 18 a 19.
 • V učebnici na straně 50 se nauč číst a překládat cvičení 1.
 • V pracovním sešitě doplň cvičení 3 na straně 51.

Český jazyk

Urči rod a vzor podstatných jmen:

Host –

Kniha –

Těsto –

Zámek –

Kytice –

Pole –

Učitel –

Báseň –

Koště –

Kašel –

Propast –

Dříví –

Starosta –

Porotce –

Úterý

Matematika

Do školního sešitu spočítej v učebnici 102/12, 14 (vysvětlovat postup nemusíš), 18 (bez zkoušky)

Přírodověda

 • Přečti si v učebnici strany 46 a 47.
 • Do sešitu vypracuj odpovědi na následující otázky:
  • Jaký je rozdíl mezi loukou a pastvinou?
  • Kdy se sečou louky a jak těmto sekáním říkáme?
  • Namaluj a popiš stavbu těla trávy.
  • Vyjmenuj tři léčivky a napiš, na co se obecně léčivky využívají. Prohlédni si na obrázcích kopretinu a sedmikrásku a napiš alespoň dva rozdíly.
  • Napiš dvě jedovaté byliny, které můžeš najít na louce.
  • Nauč se rostliny na obrázcích ze strany 47 poznat a správně pojmenovat.
  • Pokud máš tu možnost, natrhej na louce různé trávy a byliny, vylisuj je, nalep do sešitu a napiš k nim jejich názvy. Uděláš si vlastně takový malý herbář.

 

Středa

Matematika

Do školního sešitu vypočítej 103/22 (slovní úlohy tvořit nemusíš), 25 (porovnej a vypočítej, o kolik je číslo menší nebo větší)

Vlastivěda

Čtvrtek

Vlastivěda

Zopakuj si dobu prvních Přemyslovců na webu školákov: https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci

Angličtina

I´m not wearing socks. Já nemám oblečené ponožky.

You aren´t wearing socks. Ty nemáš oblečené ponožky.

He/ she/ it isn´t wearing socks. On/ona/ono nemá oblečené ponožky.

We aren´t wearing socks. My nemáme oblečené ponožky.

You aren´t wearing socks. Vy nemáte oblečené ponožky.

They aren´t wearing socks. Oni/ ony/ ona nemají oblečené ponožky.

Napiš do sešitu English alespoň tři věty o tom, co nemáš ty, rodiče nebo sourozenci oblečené. Například: She isn´t wearing sunglasses. I´m not wearing a skirt. My dad isn´t wearing a hat.

Pátek

Geometrie

 • Zopakuj si, co je to obvod trojúhelníku a jak jej vypočítáme.
 • V učebnici na straně 105 si pročti cvičení 1, kde je vysvětleno, jak spočítáš obvod obdélníku.
 • Do sešitu z geometrie vypracuj 105/2, 3, 4 (k narýsování obdélníku použij trojúhelník s ryskou, jestli si nejsi jistý, jak obdélník narýsovat, podívej se na video návod https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y).

Český jazyk

Urči pád a číslo podstatných jmen:

(čtu) knihu –

(peče se) těsto –

(na) polích –

(s) košťaty –

(pane) učiteli! –

(bez) kyticí –

(k) propasti –

Vypiš podle pořadí!!! (můžeš nejdříve podtrhnout) podstatná jména, urči pád, číslo rod, vzor:

V kolik přijíždí rychlík do Ostravy? V okolí Břeclavi se pěstuje víno. Letos pojedeme s rodiči k moři.  Myslivci jdou se psy. Jídelním nožem se dobře krájí kuře na kousky. Pero mi spadlo pod židli. Ptáci ve větvích krásně zpívají.

Podstatné jméno pád číslo rod vzor
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.