Úkoly 18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 62/ 5,6 – ústně, procvičujte slovní druhy:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

https://www.mojecestina.cz/article/2016080201-test-urcovani-slovnich-druhu-3

Čtení: – čítanka str. 141 přečíst, 141/1 písemně

M: – učebnice str. 110/23 písemně

AJ: učebnice str. 52/1, 2 – u cv. 2 je důležité si zapamatovat, že u 3. os j. č. (he, she, it) je vždy has got, zkrácený tvar ´s got, zápor has not got, hasn´t got (poslech pošlu)

Úterý:

ČJ: – učebnice str. 63 – příslovce – přečti si a nauč se definici, 63/1 ústně, 63/2 – písemně

Čtení: – čítanka str. 142 číst, otázky 1, 3 ústně

M: – učebnice str. 110/ 24 – ústně, 110/25 – písemně

Prvouka: – učebnice str. 56–57 přečíst Rozmanitost života v přírodě

Středa:

ČJ: – učebnice str. 63/ 4 – ústně, 63/3 – písemně

M: – učebnice str. 110/27 písemně

AJ: učebnice str. 52/3 – poslech, překlad

Čtvrtek:

ČJ: – písanka str. 22, 24

Čtení: – pokračujte ve čtení vybrané knihy, pokud máte první záznam napsaný, vyberte si další knihu

M: – učebnice str. 112/1, 2 – ústně, napiš do sešitu násobky čísel: 3, 4, 5

Prvouka: – PS str. 50/1, 51/2 – meteorologické značky najdete v učebnici str. 57

Pátek:

ČJ: – procvičujte slovní druhy:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&action=show#selid

M: – G: str. 111/1, 2 písemně

PRV: – učebnice str. 58 – 59 přečíst, PS str. 51/3, 3a

AJ: učebnice str. 52/3 – do sešitu nakresli podle popisu Fredovu rodinu

 

Přejeme hodně úspěchů při plnění úkolů a těšíme se.   

                                    Vaše paní učitelky