Úkoly 18.5 -22. 5.

Pondělí

Přírodověda

 • Přečti si v učebnici s. 54 a 55.
 • Nauč se dělení zeleniny na s. 55.
 • Do sešitu zapiš žlutý rámeček na s. 55.

Český jazyk

 • učebnice str. 50, cv. 8 (poslat), str. 50, cv. 8a – ústně

Úterý

Matematika

 • Do sešitu vypracuj 108/4, 5, 7 a 9.

Český jazyk

 • str. 50, cv. 10, ústně

Středa

Vlastivěda

Český jazyk

 • učebnice str. 51, cv.11 (ne a, b) poslat

Čtvrtek

Angličtina

 • Zapiš slovíčka Unit 21 v učebnici na straně 57.
 • Prvních 10 slovíček se nauč (toy shop – drive).
 • Nauč se pojmenovat povolání na obrázcích v učebnici s. 56/1.
 • V pracovním sešitu vypracuj 56/1.
toy shop [toj šop] obchod s hračkami
shop assistant [šop esistent] prodavač
architect [ákitekt] architekt
dentist [dentist] zubař
taxi driver [texi drajve] taxikář
teacher [tíče] učitel
doctor [dokte] doktor
farmer [fáme] farmář, zemědělec
teach [tíč] učit
drive [drajv] řídit (auto)
sell [sel] prodávat
check [ček] kontrolovat
fly a plane [flaj e plein] pilotovat letadlo
feed [fíd] krmit
design [dizajn] navrhovat
hospital [hospitl] nemocnice
office [ofis] kancelář
pig [pig] prase
cow [kau] kráva

Matematika

 • Do sešitu spočítej 108/12 (slovní úlohy nemusíš tvořit) a 108/13.

Pátek

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka, která ses naučil včera.
 • Douč se zbytek slovíček Unit 21.
 • Ústně přiřaď k názvu povolání popis, co které povolání dělá.
 • V pracovním sešitu vypracuj 56/2, 3.

Geometrie

 • Zopakuj si rýsování obdélníku a čtverce v učebnici na straně 93.
 • Do sešitu vypracuj 110/1 a 2.