Návrat žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

děkuji vám za vyplnění dotazníků pro návrat žáků I. stupně a rovněž vám děkuji za domácí vzdělávání svých dětí. Moc si toho vážíme. Pro vaši informaci: do školy 25. 5. 2020 nastoupí 74 dětí I. stupně, což je 53,2%.

Organizace vzdělávání:

Cesta do školy:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Příchod ke škole 7:20 – žáky ve skupině vyzvedne vyučující. V pondělí 25. 5. odevzdají žáci vyplněné čestné prohlášení potvrzené zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si čestné prohlášení vyzvednout na nádvoří obecního úřadu v době úředních hodin.

Ve škole:

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Žákům jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce na toaletách, ve třídě a školní jídelně.
 • Všechny prostory, kde se žáci pohybují, budou pravidelně minimálně jednou za den dezinfikovány.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků, nepřítomnost žáka je nutno omluvit u třídního učitele.
 • Po přihlášení ke školnímu stravování budou žákům automaticky obědy na dané dny přihlášeny.
 • Žáci budou rozděleni maximálně do 15členných skupin podle zájmu o odpolední aktivity.
 • Odpolední aktivity budou organizovány maximálně do 16 hodin.
 • Ranní družina nebude.
 • Výuka na dálku bude u žáku probíhat jako doposud. Žáci ve skupinách budou plnit tyto úkoly během dopoledne ve škole.

Potřeby:

 • Žáci si první den přinesou vše do matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a anglického jazyka. Všechny věci si mohou nechat ve škole až do konce školního roku.
 • Další podrobnosti budou sděleny žákům při nástupu do školy

 

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy