Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 mohou do škol dobrovolně docházet taky žáci II. stupně. Dle doporučení Ministerstva školství se jedná o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit

Cituji: Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

V naší škole budou aktivity probíhat od 9 do 11 hodin dle prostorových podmínek takto:

 • pondělí  – 6. třída
 • úterý – 7. třída
 • středa – 8. A a 8. B
 • čtvrtek – 9. třída

Žáci budou rozděleni do 15členných skupin a budou pro ně zajištěny konzultace v hlavních předmětech. Bližší informace byly rozeslány přihlášeným žákům. Oběd  pro žáky z hygienických a prostorových důvodů nebude zajištěn.

Organizace vzdělávání:

 • Příchod ke škole 8:50 – žáky ve skupině si vyzvedne vyučující. Při prvním příchodu odevzdají žáci vyplněné čestné prohlášení potvrzené zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy.

Ve škole:

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Žákům jsou k dispozici desinfekční prostředky na ruce na toaletách a ve třídě.
 • Všechny prostory, kde se žáci pohybují, budou pravidelně minimálně jednou za den dezinfikovány.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků, nepřítomnost žáka je nutno omluvit u třídního učitele.

 

Děkuji

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy