Úkoly 25.5. – 29.5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo Rostliny v okolí lidských obydlí na s. 54 a 55.
 • Vypracuj pracovní list 1.
 • Přečti si v učebnici text o živočiších v okolí lidských obydlí na stranách 56 a 57.
 • Zkus ústně odpovědět na otázky označené sovičkou a na otázku označenou VI.
 • Najdi si obrázek kachny divoké, porovnej ho s obrázkem kachny domácí v učebnici. Rozdíly napiš do sešitu a kachničky namaluj J

Český jazyk

K uvedeným slovům doplň vhodná synonyma (slova podobného významu): vysadit, sad, sesbírat, živočich, smetí, členit, umělá hmota, bránit. Poslat e-mailem.

Zvíře – Odpadky –
Zasadit – Posbírat –
Park – Plast –
Chránit – Třídit –

Úterý

Matematika

 • Z učebnice vypracuj do školního sešitu s. 109/16, 17, 18, 19 a 21.

Český jazyk

 • Napiš krátké vyprávění o tom, jak chráníte přírodu, poslat.

Středa

Vlastivěda

 • Zopakuj si Lucemburky v učebnici s. 25-28.
 • Vypracuj pracovní listy VL1 a VL2.

Matematika

Český jazyk

 • Pokračuj ve čtení své oblíbené knihy.

 

Čtvrtek

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 21.
 • Podle učebnice 57/3 napiš do sešitu English podobné povídání o třech členech tvé rodině, jaké mají zaměstnání a co v práci dělají.
 • Vypracuj 57/5 v pracovním sešitu.

Český jazyk

Doplň vzory podstatných jmen. Poslat.

Koš – 

Telefon – 

Jasnovidec – 

Lež – 

Země – 

Těsto –

Zábradlí –

Plaz –

Pstruh –

Hruška –

Sešit –

důchodce –

vejce –

Jirka –

skříň –

hříbě –

Pátek

Matematika

 • Do školního sešitu vypracuj z učebnice 111/1, 3, 4 a 6.

Angličtina

 • Zapiš a nauč se slovíčka Unit 22.
 • V pracovním sešitu vypracuj 58/1.
water plants [wote plánts] zalévat květiny
wash clothes [woš kleudz] prát prádlo
clean [klín] čistit
iron clothes [aien kleudz] žehlit prádlo
wash up [woš ap] mýt nádobí
floor [fló] podlaha
at the moment [et d meument] právě teď
right now [rajt nau] právě teď

Český jazyk

Procvičuj na on-line cvičení, vyber si téma, můžeš pracovat i s UčiTelkou.