Úkoly 1. – 5. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo na straně 56 a 57.
 • Přečti si strany 58 a 59.
 • Ústně odpověz na otázky v textu.
 • Do sešitu zapiš oranžový rámeček na s. 59.
 • Představ si, že sis koupil akvarijní rybičky. Namaluj jim do sešitu akvárium a umísti do něj rybičky J

Český jazyk

 • Zopakuj si, co vyjadřují slovní druhy (ústně) uč. s. 86
 • Urči tyto slovní druhy (můžeš označit čísly) – písemně
  • nad, měsíc, ať, štěkat, spravedlivý, já, pátý, pětka, silně, protože, mňau, myš, hezky, my, baf

Matematika

Úterý

Matematika

 • Do školního sešitu vypracuj 112/10, 11, 12, 13

Český jazyk

 • Čítanka s. 170 – 171.

Středa

Vlastivěda

 • Přečti si o životě ve středověku na stranách 30 a 31.
 • Do sešitu zapiš zápis.

Život ve středověku

Společnost se dělila na tyto společenské vrstvy:

Panovník- král (měl v zemi největší moc)

Církev- mniši, kněží, biskupové (velký majetek)

Šlechta: vyšší šlechta (páni- vlastnili pozemky a hrady)

nižší šlechta (zemani- sloužili ve vojsku nebo na královském dvoře, měli menší majetek než páni)

Poddaní: měšťané (řemeslníci a obchodníci)

                rolníci (pracovali na panské půdě, platili desátky)

                bezzemci (učedníci, tovaryši, dělníci, žebráci- nejchudší)

 • Do sešitu namaluj a popiš modrou pyramidu na straně 33.

Matematika

 • Do školního sešitu vypracuj 113/19.

Český jazyk

 • Zopakuj učivo ze třetí třídy o podmětu a přísudku s. 101.
 • Urči podmět (podtrhni rovnou čarou) a přísudek (vlnovkou) – písemně.

Věty: Červené tulipány rozkvetly. Babička mi vyprávěla pohádku. Vítr poháněl plavidla.

Jirka pochází z Prahy.

 

Čtvrtek

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 22.
 • Prohlédni si v učebnici zelenou tabulku na straně 59.
 • Když ke slovesu přidáme koncovku ING, znamená to, že danou věc děláme právě teď. Do celé věty potom musíme přidat také slovíčko is.

Příklad: Lucy is teaching English. (Lucka právě teď učí angličtinu.)

!! Dejte si pozor, pokud sloveso končí na písmeno E. V zelené tabulce vidíte, že než přidáme ing, musíme koncové e ze slovesa dát pryč (write- writing, NE writeing!)

 • Přečti si v učebnice 58/1 a zkuste si česky říct, co lidé na obrázcích právě teď dělají.
 • V pracovním sešitu vypracuj 58/2.

Vlastivěda

 • Zopakuj si učivo Život ve středověku na stranách 30 a 31.
 • Do sešitu překresli vývěsní štíty ze strany 31. Pod obrázky napište, jaké řemesla jednotlivé štíty označovaly. (První štít máš popsaný v textu vedle obrázků)
 • Přečti si text o gotickém slohu na straně 32.
 • Do sešitu si napiš nadpis Gotický sloh a podle obrázku v učebnici namaluj chrám sv. Barbory.
 • Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=41

Vypracuj pracovní list Vlastivěda.

Český jazyk

 • Blahopřání – čti první žlutý rámeček na s. 98, s. 98, cv. 1 – čti, popřej někomu z rodiny k svátku nebo narozeninám – ústně.

Pátek

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 22.
 • Znovu si v učebnici přečti 58/1.
 • Zkus říct, co právě dělá tvůj kamarád, sourozenec, maminka, tatínek. (Například: My mum is reading a book).
 • V pracovním sešitě vypracuj 58/3 (pozor, cvičení pokračuje i na další straně) a 59/4.

Geometrie

Vypracuj pracovní list Geometrie.

Český jazyk

 • U sloves urči osobu, číslo, čas. Napiš do sešitu.

kvete

Uklízeli jsme

Budete číst

Spíš

zavážeme