Úkoly 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 65 –  přečíst o částicích, cv. 1 písemně (podtrhni částice), a, b – ústně

Čtení: – čítanka str. 144 – 146 přečíst

M: – učebnice str. 115/16, 18 – ústně, 17 – písemně

AJ: přelož do sešitu English: Já mám krátké vlasy. On má černé oči. My máme nové auto. Oni mají dlouhé nohy. Ty nemáš tři uši. Ona nemá černé oči. Vy nemáte čtyři ruce.

Úterý:

ČJ: – učebnice str. 66 – přečti citoslovce, cv. 1 písemně

Čtení: – zopakuj čtení str. 144 – 146, 146/2 – písemně

M: – učebnice str. 115/ 19, 20 – ústně

Prvouka: – PS str. 51/3, 4

Středa:

ČJ: – str. 66/2 ústně, cv. 3 – písemně

M: – učebnice str. 117/21, 23 – ústně, 22 – písemně

AJ: nakresli do English podle popisu: This is my friend Micky. He´s tall and slim. He hasn´t got black hair but he´s got long fair hair. He´s got three red eyes, four black ears and one big nose. He has got three arms and four long violet legs. 

Čtvrtek:

ČJ: – písanka str. 27, 28

Čtení: – pokračujte ve čtení vybrané knihy

M: – str. 117/24, 25, 27 – ústně, 26 písemně

Prvouka: – učebnice str. 63 přečíst,

Zápis do sešitu: Člověk

Společné znaky: dýchání, příjem potravy a vody, vylučování, rozmnožování, růst a vývoj, pohyb, nutnost odpočinku

Odlišnosti od ostatních živočichů: schopnost myslet, pracovat, dorozumívat se řečí

Pátek:

ČJ: – str. 66/5 – vyzkoušejte si diktát, str. 67/1, 2 ústně

M: – G: opakování kružnice, kruhu (str. 96, 102)

PRV: – učebnice str. 64 přečíst, PS str. 53/4

AJ: učebnice str. 53/4, 6 – poslech (poslán mailem), PS str. 53/4 – nakreslit i popsat

 

Přejeme hodně úspěchů při plnění úkolů.                                        Vaše paní učitelky