Úkoly pro žáky 4. třídy na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

Přírodověda

Prohlédni si v učebnici na s. 62 a 63 obrázek k učivu Ekosystém rybník a s pomocí seznamu na s. 62 pojmenuj vyobrazené rostliny a živočichy.

Do sešitu napiš nadpis Ekosystém rybník a namaluj a pojmenuj alespoň 3 živočichy a 3 rostliny ze s. 62 a 63.

Přečti si v učebnici s. 64.

Český jazyk

Přečti si v uč. na s. 88 žlutý rámeček, přepiš do sešitu školního (neposílej).

Vypracuj do sešitu školního v uč. na s. 88 cv. 3. Pošli.

Úterý

Matematika

Do sešitu vypočítej 119/7.

Český jazyk- sloh

V uč. na s. 110, žlutý rámeček – čti, pak přepiš do sešitu slohu (neposílej). Ústně uč. s. 110, cv. 2.

Napiš do sešitu slohu krátký dopis kamarádovi (mamince, tatínkovi, babičce, dědovi, …). Téma podle svého výběru. Pošli.

Přírodověda

Přečti si v učebnici s. 65- 66 a do sešitu zapiš žlutý rámeček ze strany 66.

Středa

Matematika

Do sešitu vypočítej 120/11 (slovní úlohy tvořit nemusíš).

Vlastivěda

Zopakuj si učivo Husitské války v učebnici na s. 34-36.

Vypracuj pracovní list Vlastivěda – Pracovní list

Do sešitu namaluj symbol husitů- kalich. Najdeš ho na s. 34.

Český jazyk

Uč. s. 88, přečti si modrý rámeček.

Písemně uč. s. 88, cv. 4 (napsat do sešitu školního), podtrhnout zvratná zájmena vlnovkou, předložku označ číslem 8. Nad slovesné tvary napiš, zda jsou jednoduché – J,složené – SL. Pošli.

Čtvrtek

Angličtina

V pracovním sešitu vypracuj 61/4. (Nezapomeň do vět přidat is a za sloveso ing. Například: Peter is eating.)

Vlastivěda

Přečti si v učebnici s. 38.

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=45

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=46

Český jazyk

Dokonči četbu své oblíbené knihy.

Pátek

Matematika

Do sešitu vypočítej 126/5 (slovní úlohy vymýšlet nemusíš).

Angličtina

V pracovním sešitu vypracuj 61/5.

Český jazyk

Pracuj na on-line cvičeních – opakuj, procvičuj učivo 4. třídy.