Úkoly pro žáky 3. tříd na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

ČJ: – uč. str. 70 opiš žlutý rámeček do sešitu – pád podstatných jmen, vypiš pádové otázky – naučit

Čtení: – čítanka str. 152 přečíst, otázky za textem ústně

M: – učebnice str. 120/zopakovat násobky 8, cv. 39, 41 ústně, 40 písemně i se zkouškou

AJ: – učebnice str. 55/3 – přečíst, přeložit, cv. 4 písemně do English (jen o Jane a Margit)

Úterý:

ČJ: – učebnice str. 70/1,2 ústně, 4 – písemně (pády piš nad podst. jména)

Čtení: – čítanka str. 152 – 153 číst, otázky ústně

M: – učebnice str. 120/43 – 3 sloupečky písemně

Prvouka: – učebnice str. 66 přečíst

Středa:

ČJ: – učebnice str. 70/4a ústně

M: – učebnice str. 121/zopakovat násobky 9, cv. 44, 46 ústně, 45 písemně

AJ: – vytvoř podobnou kartičku o sobě a svém kamarádovi (jako str. 55/4)

Čtvrtek:

ČJ: – písanka str. 31, 32

Čtení: – pokračujte ve čtení vybrané knihy, pokud máte první záznam napsaný, vyberte si další knihu

M: – učebnice str. 121/47 písemně – 3 sloupce, 49 písemně

Prvouka: – zápis do sešitu: Stavba těla:

Svaly – upínají se na kostru, umožňují pohyb, svaly vnitřních orgánů nejsou ovládány naší vůlí

Kůže – chrání povrch těla, vylučuje vodu a škodlivé látky = pot, z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, nehty

PS str. 53/1

Pátek:

ČJ: – str. 71/1a-e ústně

M: – G: str. 123

PRV: zápis do sešitu: Smysly:

Zrak (oko), sluch (ucho), čich (nos), hmat (ruka), chuť (jazyk)

4 základní chutě: slaná, sladká, kyselá, hořká PS str. 52/1

AJ: – podle vytvořené kartičky o sobě a kamarádovi napiš věty do English

Přejeme hodně úspěchů při plnění úkolů. 

Vaše paní učitelky