Úkoly 22. – 26. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Prohlédni si v učebnici obrázek na straně 67.
 • Přečti si text na straně 68.
 • Do sešitu zapiš nadpis Rostliny a živočichové potoků a řek, opiš žlutý rámeček na straně 68.
 • Odpověz ústně na otázky ze strany 69.

Matematika

 • Do sešitu vypočítej 149/1, 4.

Český jazyk

 • Uč. s. 89, cv. 1, 1a), 2 – ústně

Úterý

Matematika

 • Do sešitu vypočítej 149/6 (zkus si spočítat i vlastní snídani).

Přírodověda

 • Do sešitu vypracuj závěrečný test na s. 72-74. Své odpovědi si poté zkontroluj v učebnici na straně 78 (text vzhůru nohama). Spočítej si správné odpovědi a ohodnoť svůj výkon známkou J

Český jazyk- sloh

 • Přepošli nebo přepiš do sešitu slohu, použij např. učebnici vlastivědy.
 • Ve vlastivědě jste se učili o řadě významných historických osobnostech. Vyber jednu z nich a napiš, proč tě zaujala?
  • Jméno osobnosti:
  • Období, ve kterém žila:
  • Proč je tato osobnost významná v dějinách (její čin, stavby, bitvy,…):

Vybral/a jsem si ________________________________________________, protože

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Středa

Matematika

 • Do sešitu vypočítej 150/7, 9.

Vlastivěda

Český jazyk

 • Čti žlutý rámeček v uč. na s. 89
 • Piš a pošli uč. s. 89, cv. 4 – pouze doplň i/í, y/ý a napiš správné tvary sloves (úkol 4a, 4b nevypracovávej).

Čtvrtek

Matematika

 • Do sešitu vypočítej 150/12 a 151/21.

Vlastivěda

 • Přečti si v učebnici strany 41 a 42.
 • Do sešitu napiš nadpis První Habsburkové.
 • Pozorně si prohlédni portrét Rudolfa II. na straně 42 a namaluj do sešitu svůj vlastní portrét sestavený z květin, ovoce a zeleniny.

Pátek

Vlastivěda

 • Vymysli elixír mládí. Postupuj podle úkolů ve Hře na alchymisty na straně 42 (zelený rámeček).

Český jazyk- čtení

 • Vzhledem k počasí minulý pátek, jsem pro vás vybrala článek z čítanky, s. 168 -170, přečti hlasitě
 • Připomeň si perličky ze školy s. 170 – 171.