Učivo do 16. 10.

Středa 14. 10.

ČJ: U s. 16 cv. 8 ústně, PL s. 11 cv. 6, 7, 8

    Čítanka s. 23- číst

M: 1. Do sešitu M-G rýsuj podle zadání: Narýsuj přímku m. Na přímce m vyznač body U, V, Z, X.                      Červeně  vyznač polopřímku VU a modře polopřímku ZX. – prosím, poslat fofo, S/N

  1. PL sloupce 93, 94 – prosím, poslat fofo,

AJ: Slovíčka 5. lekce – naučit

       U s. 14- 15 cv. 1, 2, 3, 5

Čtvrtek 15. 10.

ČJ: U s. 17 cv. 7, 8 ústně zdůvodňovat, pak cv. 10 do sešitu ČJ – ML  – prosím, poslat fofo, Z

      Čítanka s. 24- číst a ústně odpovídat na otázky

M: PS s. 26 – prosím, poslat fofo, Z

PR: DÚ v sešitě

Pátek 16. 10.

ČJ: PL s.11 cv. 9, 10 – prosím, poslat fofo celé strany, Z

      Písanka s. 12

      Čítanka s. 25- číst a ústně odpovídat na otázky

M: PS s. 28 – poslat foto, S,N

AJ: PS s. 14 – 15 cv. 1, 2, 4, 5

Připomínám, že distanční výuka je povinná a každý úkol bude hodnocen buď známkou (za úkolem je Z) nebo splněno/nesplněno (za úkolem je S/N).