Úkoly od 14. do 16. 10. 2020

Zdravím ze školy nucené domácí pecivály.

Ve škole jsme si připravili spoustu materiálů, aby se nemuselo zbytečně psát. Z domácí výuky jsem vyřadila PRV (zvládneme sami ve škole) a všechny výchovy. Víc výuku ořezat nemohu. Předpokládám, že vše je tvořeno jen na těch 8 pracovních dnů, proto máme materiály na opakování učiva jak z M, tak z ČJ.  Rodiče budete potřebovat minimálně, pracujte samostatně jako ve škole po zadání úkolů.  

Připomínám, že distanční výuka je povinná a musí být hodnocena. Způsob hodnocení bude zapsán za každý zadaný úkol takto:

  • Známkou Z
  • Splněno – nesplněno – S/N

A odevzdávání úkolů? Pokud budete vypracovávat do sešitů, oznámkuji až ve škole. Vypracování v PS z M taky stačí až přinést do školy. Jinak úkoly pošlou rodiče tak jak jsou zvyklí zminula tj. ofotit a poslat na tento email.

Posílám úkoly zatím do pátku.

středa 14. 10.

M – PS 21 dodělat, pokud jste nestihli ve škole a

PS 22 – Z

(Připomínám, jako ve škole:

V 1. cv. – po přečtení vyznačit modře a červeně důležitá čísla, uvědomit si,

co znamená slovo prodali. Znázornit – modrá, červená, vyznačit desítku a zeleně výsledek.

Ve 2. cv. – ve znázornění 2. řádku přebarvi červené kuličky na modré a dokresli do 15. Pak můžeš vyznačit o 7 méně.

Ostatní úkoly postupně počítej.)

ČJ – Najdi ve složce úzký proužek s prvním slovem Konvalinka – rozstřihej a poskládej podle abecedy, vlep do sešitu S – 2 – Z

Najdi ve složce papír A4 – věta: O prázdninách jsem chodil … – rodiče pošlou – S/N

ČT – 23 – přečti článek Borovice

čtvrtek 15. 10.

M – PS 23 – Z

(Jen v 1. cv.  – Přišli jste na to, že úloha nám 3 sčítance – barvičky – modrá, červená a oranžová)

ČJ – vyhledej  čtvrtku papíru s body – spojovačka – zopakuj abecedu – poslat S/N

 –  vyhledej papír A4 – Prověrka A s 1. obrázkem motýl – uvědom si, co je slabika, písmeno, slovo, věta a doplň – S/N – přinést do školy

ČT – Znovu přečti čl. Borovice, Otevři si sešit Čtení a vyhledej a odpovídej na otázky jako ve škole. – Z ve škole

Borovice

  1. Jaký je nejkrásnější strom?
  2. Do čeho šplhám?
  3. Co si představuje?
  4. Čím jsem na lodi?
  5. Co vyhlížím?
  6. Obrázek (Třeba – Loď ve větvích)

 

pátek 16. 10.

G – zopakuj geometrické tvary prostorové a vypracuj PS 20 – Z

ČT – přečti 24 – 25

ČJ – Najdi ve složce čtvrtku papíru s první větou: Potom šli na procházku – rozstříhej, poskládej správně a vlep do sešitu S–1 – Z ve škole

 – Najdi proužek papíru s prvním slovem Zita a do S-2 slož podle abecedy a nalep  – Z ve škole