Úkoly na týden 2. – 6. 11. 2020

Do školy nás nepustili, a proto musíme nejméně do 20. 11. pracovat znovu stejným způsobem. Je mi jasné, že to není pro vás jednoduché. Snažte se ale práci rodičům co nejvíce zjednodušit a neztěžovat. Mají ještě spoustu jiných úkolů a pracovních povinností. Umíte pracovat sami a jste velmi šikovní. Vypracované úkoly z minulého týdne mne o tom přesvědčily. Až na malé výjimky jste všechno zvládli. Jen u některých z vás jsem sem tam nějaký vypracovaný úkol nenašla. A už teď (podle reakce rodičů) to bylo jen nedopatřením, což rychle vyřešíme.

V pondělí se spolu zkusíme spojit a alespoň se pozdravit. A podle možností budeme zkoušet pracovat i takto. Hlavně spolu už budeme muset probrat další pro vás nové neznámé učivo.

Pro rodiče:

Předně za děti moc děkuji. Vím jako vy, že je to náročná doba a vynasnažím se, abychom vše společně co nejlépe zvládli a děti tak neměly mezery ve vzdělání. O ně tu jde především. Samozřejmě nejde-li o zdraví. Za dosavadní vaši činnost, které zaslouží uznání, dovedu posoudit její náročnost, přijměte mé poděkování.

K úkolům:

Na obal jsem zapsala nesrovnalosti. Není potřeba úkoly, které doděláte, nebo jste našli, posílat okamžitě. Ukládejte vše do obálek a já se zase ozvu. Chci upřesnit kontrolu vypracovaných úkolů. Vaše zpětná vazba mě informuje o tom, jestli děti pracují průběžně a jestli jednotlivé kvantum za den zvládají. Často se to z počítače ale nedá spravedlivě posoudit. Opravovat a v tomto okamžiku hlavně známkovat úkoly je pro mne mnohem výhodnější a spravedlivější, až mám-li vypracovaný úkol před sebou. Známky z distanční výuky zapíšu zase příště do žákovských knížek.

Věřím, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále.

PO 2. 11.

M

 1. Dodělej si všechny úkoly z minulého týdne.
 2. Nachystej si karty 0 – 9, 10 – 100

Poskládej desítky od 10 – 100 nahlas přečti a od 100 – 10, znovu přečti.

Chystej: 23, 82, 48, 56, 33, 75, 97, 100 a rozkládej, nahlas povídej.

Chystej: 6 jednotek 2 desítky

               4 desítky 5 jednotek

               2 desítky 9 jednotek

               1 jednotka 3 desítky

               1 desítka 3 jednotky

               7 desítek 8 jednotek

ČJ

 1. Dodělej si všechny úkoly z minulého týdne.

ČT

Str. 28 přečti

Str. 27 – Odpovědi do sešitu čtení – porozumění

Já Baryk a můj srnec

 1. Jaký je v článku měsíc?
 2. Proč tlučou srnci v říjnu hlavou do stromů?
 3. Co pes v lese nesmí?
 4. Jak Baryk zachránil srnce?
 5. Nakresli obrázek

PSANÍ

13,14

 

ÚT 3. 11.

M

 1. Karty – stejná rozcvička jako v pondělí
 2. List – mráčky – jen a) doplň desítky
 3. Zápis S-1 – Pokud půjde, zapíšeme společně.
 4. Desetiminutovka S-2, děti píší jen výsledky do řádku, nestihnou-li, píšou -. Mezi diktovanými příklady napočítejte pro sebe pomalu do 10.

6+5       11-5

8+6       14-8

7+4       13-6

9+6       15-7

6+7       12-6

8+8       15-9

7+8        11-4

5+9        14-7

 1. PS 3

ČJ

 1. S-1 Zápis

O – Oznamovací věta – oznámení, končí .

T – Tázací věta – otázka, dotaz, končí ?

R – Rozkazovací věta – rozkaz, příkaz, končí . nebo !

P – Přací věta – přání, začíná Ať.., Kéž.., Nechť.., Kdyby…

a končí . nebo !

ČT

str. 28 znovu přečti

 

PRV

Uč. 10, 11 – znovu si přečti

PS 6, 7 – pracuj c otevřenou učebnicí

 

ST 4. 11.

M

 1. Karty – rozcvička – stejně jako v pondělí
 2. List – mráčky – jen b) doplň desítky
 3. Desetiminutovka do S – 2 – stejně jako v úterý

9+3      15-6

8+9      11-3

7+4      14-7

6+9      13-5

8+5      12-8

5+9      15-8

3+8      16-7

 1. PS 1,5

ČT

Str. 29 – přečti

Str.28 – Odpovědi do sešitu čtení – porozumění

Nejdražší korále

 1. Co slíbila babička Martinovi?
 2. Až kam vystoupal Martin s babičkou?
 3. Kdo na babičku s Martinem mával?
 4. Co se na stromě červenalo?
 5. Jak se ten strom jmenoval?
 6. Co udělal Martin ptáčkům z jeřabin?
 7. Obrázek

 

ČJ

 1. Nachystej si sešit se zápisem a vše si ústně zopakuj
 2. List A4 s prvním větou Motýl Emanuel …
 • Přečti větu, nad větu napiš, co vyjadřuje (přání, otázka, oznámená, rozkaz)
 • Vyznač, čím věta končí
 • Do rámečku zapiš druh věty (O, R, P, T)

Zopakuj – do téhož textu:

 • Kolik vět jsi určil? Zapiš do pravého horního rohu číslo.
 • Do rámečků za větami zapiš počet slov ve větě.

Dej do oválku:

 • slovo v 5. větě
 • slovo v 1. větě
 • slovo v 7. větě
 • slovo ve 4. větě
 • Poslední slovo v předposlední větě
 • Nad slova: kamarádem, zavolám, zítra, s, zatančila napiš počet slabik a vyznač je.
 • Nad slova: maminka, venku, prší, do, panenka napiš počet písmen.

 

ČT 5. 11.

M

 1. Karty – rozcvička
 2. Počítej do sta po jednom – ústně střídej se s rodičem
 3. Spojovačka 50 – spoj po číslech a vytvoř obrázek, můžeš vybarvit
 4. List – obláčky jen c) – doplň desítky
 5. PS 6

 

ČT

Str. 29 – čti znovu článek

 

ČJ

 1. Nachystej si sešit se zápisem a vše si ústně zopakuj
 2. List A4 s prvním větou Vezmi s sebou svého bratříčka …
 3. Přečti větu, nad větu napiš, co vyjadřuje (přání, otázka, oznámená, rozkaz)
 • Vyznač, čím věta končí
 • Do rámečku zapiš druh věty (O, R, P, T)

Zopakuj – do téhož textu:

 • Kolik vět jsi určil? Zapiš do pravého horního rohu číslo.
 • Do rámečků za větami zapiš počet slov ve větě.

Dej do oválku:

 • slovo v 8. větě
 • slovo v 2. větě
 • slovo v poslední větě
 • Podtrhni nejkratší větu
 • Podtrhni nejdelší větu
 • Nad slova: fotbal, židličky, nevymlouvej, u, čtyři napiš počet slabik a vyznač je.
 • Nad slova: zatančila, rodiče, v, Petr, si napiš počet písmen.

 

PÁ 6. 11.

M – G

 1. Zopakuj ústně rýsování přímé čáry, body na přímé čáře, body v rovině, rýsování přímé čáry procházející 2 danými body
 2. Geometrický diktát – Do sešitu Geometrie rýsuj podle diktátu (postupně pomalu diktujte):

Narýsuj dvě různé přímé čáry. Na jedné přímé čáře vyznač body A, B, C. Na druhé přímé čáře vyznač body K, L, M. Vyznač body Z, T, V, které neleží na ani jedné přímé čáře. Narýsuj přímé čáry, které procházejí body AZ, MV, BK.

 1. PS 4

 

ČJ

 1. Nachystej si sešit se zápisem a vše si ústně zopakuj
 2. List s první větou Máme rádi podzim.
 3. Přečti větu, rozhodni se, co vyjadřuje (přání, otázka, oznámená, rozkaz) a do 1. okýnka napiš znaménko na konci věty (., !, ?) a do druhého okýnka písmeno podle druhu věty (O, R, P, T)
 4. Do S – 1 přepiš 3 – 4 věty.

 

ČT

Str. 30 – přečti

Str. 29 – Odpovědi do sešitu čtení – porozumění

Kamarádi v kožíšku

 1. Jak se jmenoval myšáček?
 2. Co postrkoval myšáček pod jabloní?
 3. Jak se jmenovala myška?
 4. Jaké jablíčko má ráda myška?
 5. Kam schovala hrušku?
 6. Jaká ta hruška byla?
 7. Jak dlouho čekal myšáček na myšku?