Učivo od 9. 11. do 13. 11.

Pondělí 9. 11.

ČJ:  U s. 22-23 slova souznačná cv. 1–3 ústně, pak dvojce slov ze cv. 2 a 3 napsat do sešitu ČJ-ML, poslat foto S/N

     Čítanka s. 35- číst a odpovídat na otázky

     M:  U s. 34 cv. 4 – 4 sloupečky přepsat do sešitu M-Š, poslat foto

            U s. 35 cv. 6, 7 ústně

AJ: opakovat slovíčka 7. lekce, číst a překládat str 18/1

Přikládáme kartičku s abecedou, buď vytisknout, kdo nemá možnost – vytvoří, děti ji mohou používat u hláskování. Procvičovat hláskování slova ENGLISH, WHITE.

PR: U s. 16 přečíst, PS s. 19 cv. 1 a kdo chce, tak i cv. s Kašpárkem

 

Úterý 10. 11.

ČJ: PS s. 16 slova souznačná cv. 1, 2 – ústně , pak dvojice slov ze cv. 2 napsat do sešitu, poslat foto Z

      Čítanka s. 36- číst

      Písanka s. 17

M: U s. 35 cv. 8, 9, 10 přes složku – poslat foto, S/N

PR: U s. 17 Povrch krajiny – přečíst, PS s. 20 cv. 2 a 3

 

Středa 11. 11.

ČJ: PS s. 13 – slohové cvičení – ústně a přes složku

     Čítanka s. 36 – 37 číst a ústně odpovídat na otázky

M: U s. 36 cv. 12 ústně

      do sešitu M-Š cv. 13(slovní úlohu i se zkráceným zadáním) a 2 sloupečky ze cv.15,  prosím, poslat         foto, S/N

AJ:  poslech cv. 6, 7/19

 

 Čtvrtek 12. 11.

ČJ: U s. 23 slova nadřazená, podřazená… cv. 1-3 ústně

Čítanka s. 38 číst  a ústně odpovídat na otázky

M: U s. 37 cv. 17 ústně

     do sešitu M-Š: U s. 37 cv. 18(i se zkráceným zadáním) a 2 sloupečky ze cv. 19 – poslat foto, S/N

PR: U s. 17 Využití krajiny – přečíst, PS s. 20 cv. 4, U s. 21 ústně odpovídat na otázky 1, 3, 4 a 6

 

Pátek 13. 11.

ČJ: PS s. 16 slova nadřazená, …. cv. 1, 2 a 3 přes složku, poslat foto Z

      Písanka s. 18

      Čítanka s. 39 číst Orientace podle hvězd     

M:  U s. 39 cv. 22 a 24 doplňovat přes složku výsledky, poslat foto, Z

AJ: online výuka (jedna skupina čtvrtek) – gramatika str. 19/5, PS str. 18/1, 2, 3, 4, 5